-- Reklam Alanı 9 --
-- Reklam Alanı 10 --

TEFEKKÜR UFKU ALLAH'IN RAHMET ve GAZABI GİZLİDİR

Allah'ın af ve mağfiretinin hangi amele taalluk ettiği, rızasının ve cennete ulaştıracak amelin ne olduğu bize gizlidir. Aynı şekilde gazabı ve cehenneme sevkedecek günahın ne olduğu da gizlidir.

09:50:04 | 2021-03-11
-- Reklam Alanı 5 --

TEFEKKÜR UFKU

ALLAH'IN RAHMET ve GAZABI GİZLİDİR

Allah'ın af ve mağfiretinin hangi amele taalluk ettiği, rızasının ve cennete ulaştıracak amelin ne olduğu bize gizlidir. Aynı şekilde gazabı ve cehenneme sevkedecek günahın ne olduğu da gizlidir.

 En ufak bir sevabı yapmayı ve dahi en basit bir günahtan uzak durmayı ancak bu durumda sağlayabiliriz. Başka bir ifadeyle bu gizlilik, Müslüman'ı her an tayakkuz hâlinde bırakır.

 Rüyaların görenleri bağlaması ve rüyanın amel etmeye mahal olmaması gibi hususları kabul etmekle birlikte bu konuyla alakalı bir rüyayı istifadenize sunmak isterim.

 Rivayete göre meşhur dilci Halil b. Ahmed (ö. 175/791) rüyada görülmüş ve kendisine "Allah sana nasıl muamele etti" diye sorulmuş.

 Halil b. Ahmed "Allah beni, 'Allah' lafzının türemiş isim olmadığını söylediğimden dolayı bağışladı" diye cevap vermiş

Allah'ın bağışlaması demek cennetle mükafatlandırması demektir.

Bu olay öğrencisi olan meşhur dilci Sîbeveyhi'ye (ö. 180/796) de nispet edilir.

Allah'ın bağışı ve gazabı nerede, hangi amelde olduğu bizce meçhul olduğu için çok hassas davranmak gerekir. Çünkü hassas bir konu.

Bununla ilgili Efendimizin iki hadisine burada yer vermek konuya olumlu manada katkısı olacağı gibi az evvel anlattığımız rüyayı da desteklemiş olacağız.

Hadislerin ilki, kadının biri bir kediyi aç bırakması ve hapsedip rızkına mani olmasından ötürü cehennemi hak etmiş olması ile ilgiliyken ikincisi, adamın biri bir köpeğin susuzluğunu giderdiğinden dolayı Allah'ın mağfiretine mazhar olması ile ilgilidir.

Zahiren yapılan amel bizce küçük veya önemsiz gibi geliyor iken biri Allah'ın mağfiretine sebep olmuş diğeri ise gazabını celpetmiştir.

 Mahmut ÖZTAŞ

-- Reklam Alanı 6 --


ETİKET :  

Tümü